Jdi na obsah Jdi na menu
 „Každý jsme jiný, přesto jsme stejní.“

motto ŠVP

 

Mateřská škola Slunečnice je součástí školského zařízení Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové.

Mateřská škola Slunečnice je státní škola určená pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, pro děti s poruchami autistického spektra (PAS), případně pro děti s jiným typem postižení.

Děti jsou do zařízení přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP).

Přijímání dětí probíhá nejenom formou zápisu, ale i průběžně během školního roku.

Při práci s dětmi využíváme moderní edukační metody pro jejich cílený rozvoj.

 

Sledovat nás můžete i na facebooku.
Na těchto stránkách pro vás máme připravené nejenom aktuální zprávy a fotky z dění našich tříd, ale i tipy pro volný čas a pracovní aktivity.
Zde je odkaz:
https://m.facebook.com/materskaskolkaslunecnice/ .


 

         Výuka a aktivity školy jsou bezplatné.

 

 

 Nabízíme:

ve školce působí kvalifikovaní speciální pedagogové spolu s pedagogickými asistenty

 

♦ dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS a dalším typem postižení

 

♦ samostatné třídy pro děti s PAS

 

♦ individuální přístup a malý kolektiv dětí ve třídě

 

♦ moderní edukační metody přizpůsobené každému dítěti

 

♦ zaměření na sociální učení a co možná nejlepší začlenění do společnosti

 

 

 Další bonusy:     

♦ prvky alternativní a augmentativní komunikace (AAK) - VOKS, Znak do řeči, Strukturované učení 

 

♦ relaxační místnost HAJÁNKOV s prvky bazální stimulace

 

♦ místnost SNOEZELEN pro relaxační a stimulační terapii v budově školy v Hradecké ul.

 

♦ zážitkové a sociální učení

 

♦ logopedická prevence

 

♦ využívání pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy pro diagnostiku a cílený rozvoj dětí

 

♦ environmentální výchova

 

♦ práce v keramické dílně

 

♦ pěkné prostředí zahrady pro výuku a herní činnosti dětí

 

♦ zahradnické a pěstitelské aktivity v exteriéru MŠ

 

♦ návštěvy kulturních zařízení a akcí, exkurze, výlety, návštěvy solné jeskyně

 

♦ spolupráce s SPC Rukavička v HK, které poskytuje speciálně pedagogickou péči, diagnostiku a poradenství přímo v MŠ

 

♦ pružná a vysoce kvalitní spolupráce s koordinátorem pro děti s PAS v Královéhradeckém kraji